Zakup ubezpieczenia – zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowu) zamierza udzielić zamówienia na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacji na rok 2023.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym (załącznik nr 2).

Ofertę należy dostarczyć do dnia 18.11.2022 roku do godz. 10.00 w następujący sposób:

  1. Dostarczyć osobiście składając w sekretariacie SPZZOZ pok. 57,
  2. Przesłać na adres e-mail: digitm@wp.pl

Zamówienie na ubezpieczenie otrzyma firma, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zakup ubezpieczenia – zapytanie ofertowe

Załączniki

Przewiń na górę
Skip to content