Zakres usług

Zakres i rodzaj udzielanych przez SP ZZOZ w Szydłowcu świadczeń obejmuje  w szczególności:

 1. badanie i poradę lekarską,
 2. działania diagnostyczne i analityki medycznej,
 3. leczenie,
 4. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
 5. pielęgnację chorych,
 6. rehabilitację leczniczą,
 7. opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 8. badanie i terapię psychologiczną,
 9. udzielanie bezpłatnej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały,
 10. czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
 11. pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
 12. orzekanie o stanie zdrowia,
 13. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,
 14. prowadzenie transportu medycznego,
 15. prowadzenie opieki całodobowej obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia.
Przewiń na górę
Skip to content