II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego – sanitarnego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Samochód osobowy – sanitarny

  • marki – Renault Kangoo Express dCi MR 08 E4 2,2 t
  • nr rej. – WSZ 99 AE
  • rok produkcji – 2008
  • przebieg – 292 317 km
  • szacunkowa cena – 9900,00 zł netto
  • cena wywoławcza – 6 930,00 zł netto
  • wysokość wadium – 700 zł
  • minimalna kwota postąpienia – 100 zł
  • do wylicytowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się dnia 28.08.2023 roku o godz. 10.00 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Staszica 4, wejście D.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 900 w kasie SPZZOZ, ul. Wschodnia 23.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli kupujący po wygraniu przetargu wycofa się z zawarcia umowy sprzedaży.

Pojazd będzie udostępniony do oględzin po uprzednim uzgodnieniu telefoniczny: 48 617 14 31.

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Inwestycyjno – Gospodarczym i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, wejście D, tel.: 48 617 14 31 w godz. 8.00 – 14.30.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego – sanitarnego
Przewiń na górę
Skip to content