Dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowaniaocds-148610-77ae29f4-6345-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Numer referencyjny postępowaniaSPZZOZ.DIGiTM 341/5/2023
ProceduraKrajowa
Tryb postępowaniaZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Ilość części2
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępneTak
Termin składania16 października 2023, godz 10:00
Termin otwarcia16 października 2023, godz 11:00
Pozycja w planie postępowań2023 1.2.2
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77ae29f4-6345-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Przewiń na górę
Skip to content