Dostawa środków do mycia i dezynfekcji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę środków do mycia i dezynfekcji. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1 i 2). Na środki dezynfekcyjne sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć karty charakterystyki.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 24.05.2023 roku do godz. 10.00 w przesyłając na adres e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Sprzedaż i dostarczenie przedmiotu umowy będzie odbywać się wg każdorazowego zamówienia określającego w szczególności rodzaj towaru i jego jakość.

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji

Załączniki

Przewiń na górę
Skip to content