Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowaniaocds-148610-18723d99-09b3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer referencyjny postępowaniaSPZZOZ.DIGiTM 341/4/2023
ProceduraKrajowa
Tryb postępowaniaZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępneTak
Termin składania20 czerwca 2023, godz 10:00
Termin otwarcia20 czerwca 2023, godz 11:00
Pozycja w planie postępowań2023 1.2.1
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18723d99-09b3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Przewiń na górę
Skip to content