Dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb SPZZOZ w Szydłowcu

Identyfikator postępowania

22455fe8-635f-4658-a3f1-8e8d9e4f92ec

Tryb

Tryb podstawowy, wariant 1

Status

Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00023709/02/P

Adres strony WWW postępowania

http://www.zoz.szydlowiec.pl

Data publikacji w miniPortal

01.04.2022 09:58

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22455fe8-635f-4658-a3f1-8e8d9e4f92ec

Nazwa zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Adres zamawiającego

Wschodnia 23

Szydłowiec

Województwo mazowieckie

Telefon

+48 486 170 300

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert

11.04.2022 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert

11.04.2022 11:00

Treść ogłoszenia

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da13b6-07bb-dec4-dabe-6000010d323f

Dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb SPZZOZ w Szydłowcu

Załączniki

Przewiń na górę
Skip to content