Dostawa artykułów biurowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę artykułów biurowych. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1, 2 i 2a).

Ofertę należy dostarczyć do dnia 24.05.2023 roku do godz. 10.00 przesyłając na adres e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może być złożona na całość zamówienia lub na poszczególną grupę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie wszystkich oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. Umowa zostanie podpisana na okres 12 miesięcy. Sprzedaż i dostarczenie przedmiotu umowy będzie odbywać się wg każdorazowego zamówienia określającego ilość.

Dostawa artykułów biurowych

Załączniki

Przewiń na górę
Skip to content