Zamówienia publiczne

Zakup ubezpieczenia – zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowu) zamierza udzielić zamówienia na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacji na rok 2023. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym (załącznik nr 2). Ofertę należy dostarczyć do dnia 18.11.2022 roku do godz. 10.00 w następujący […]

Dostawa oleju napędowego – tankowanie na stacji paliw dostawcy pojazdów należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Tytuł/nazwa postępowania Dostawa oleju napędowego – tankowanie na stacji paliw dostawcy pojazdów należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Identyfikator postępowania 21e4295d-c501-41c2-9ff8-7db8dde94928 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21e4295d-c501-41c2-9ff8-7db8dde94928 Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny SPZZOZ.DIGiTM 341/6/2022 Adres strony WWW postępowania https://www.zoz.szydlowiec.pl Data publikacji w miniPortal 17.10.2022 08:43 Nazwa zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół […]

Dostawa artykułów biurowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę artykułów biurowych. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swojej oferty cenowej na złączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1, 2 i 2a).

Dostawa defibrylatora szt. 2

Tytuł/nazwa postępowania Dostawa defibrylatora szt. 2 do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Identyfikator postępowania ac7f2d50-4a60-41a8-883e-84d69b313bfc https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac7f2d50-4a60-41a8-883e-84d69b313bfc Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00162274/01 Adres strony WWW postępowania http://www.zoz.szydlowiec.pl Data publikacji w miniPortal 17.05.2022 12:24 Nazwa zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Adres zamawiającego […]

Dostawa ambulansu ratunkowego B szt. 1 wraz ze sprzętem medycznym

Tytuł/nazwa postępowania Dostawa ambulansu ratunkowego B szt. 1 wraz ze sprzętem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Identyfikator postępowania 75d4c7b1-d980-4bd3-9af0-3dc9507ee421 Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00143379/01 Adres strony WWW postępowania http://www.zoz.szydlowiec.pl Data publikacji w miniPortal 04.05.2022 08:39 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75d4c7b1-d980-4bd3-9af0-3dc9507ee421 Nazwa zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów […]

Dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb SPZZOZ w Szydłowcu

Identyfikator postępowania 22455fe8-635f-4658-a3f1-8e8d9e4f92ec Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00023709/02/P Adres strony WWW postępowania http://www.zoz.szydlowiec.pl Data publikacji w miniPortal 01.04.2022 09:58 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22455fe8-635f-4658-a3f1-8e8d9e4f92ec Nazwa zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Adres zamawiającego Wschodnia 23 Szydłowiec Województwo mazowieckie Telefon +48 486 170 300 Terminy i ustawienia postępowania Etap składania ofert […]

Dostawa z montażem i kalibracją panela cyfrowego DR (detektora) do aparatu RTG Aero DR X60 nr fab. 040075 użytkowanego w pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Szczegóły postępowania Tytuł/nazwa postępowania Dostawa z montażem i kalibracją panela cyfrowego DR (detektora) do aparatu RTG Aero DR X60 nr fab. 040075 użytkowanego w pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Identyfikator postępowania 63779a83-bc9b-4a1b-99a2-e4515163e2e6 Link do postępowania w miniportalu: Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00072906 […]

Dzierżawa aparatu do immunochemii wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla laboratorium analitycznego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Szydłowcu

Szczegóły postępowania Tytuł/nazwa postępowania Dzierżawa analizatora hematologicznego oraz dzierżawa analizatora do immunochemii z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla laboratorium analitycznego SPZZOZ w Szydłowcu Identyfikator postępowania 9a960dce-aca0-4ec4-9c5e-f8ec9bfcf0f0 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a960dce-aca0-4ec4-9c5e-f8ec9bfcf0f0 Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00027579 Adres strony WWW postępowania http://www.zoz.szydlowiec.pl Data publikacji w miniPortal 20.01.2022 11:53 […]

Przewiń na górę
Skip to content