Zamówienia publiczne

Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym

Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/7/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 4 grudnia 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 4 grudnia 2023, godz 11:00 Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6baf0064-8aa2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd […]

Dostawa środków opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego i środków ochrony dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-c9229ef2-76ed-11ee-9aa3-96d3b4440790 Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/6/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Ilość części 2 Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Część: 1 Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Część: 2 Faza postępowania: Zbieranie […]

Dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-77ae29f4-6345-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/5/2023 Procedura Krajowa Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Ilość części 2 Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 16 października 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 16 października 2023, godz 11:00 […]

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-18723d99-09b3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/4/2023 Procedura Krajowa Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 20 czerwca 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 20 czerwca 2023, godz 11:00 Pozycja w planie […]

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-ec78fc1d-0105-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/3/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 9 czerwca 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 9 […]

Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-7014d6c8-f53c-11ed-9355-06954b8c6cb9 Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/2/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Ilość części 2 Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Część: 1 Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych […]

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę środków do mycia i dezynfekcji. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1 i 2). Na środki dezynfekcyjne sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć karty charakterystyki. Ofertę należy dostarczyć do […]

Dostawa artykułów biurowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę artykułów biurowych. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1, 2 i 2a). Ofertę należy dostarczyć do dnia 24.05.2023 roku do godz. 10.00 przesyłając na adres e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl […]

Przewiń na górę
Skip to content