Aktualności

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego – sanitarnego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: I. Samochód osobowy – sanitarny Przetarg odbędzie się dnia 28.08.2023 roku o godz. 10.00 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Staszica 4, wejście D. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej […]

Zakup defibrylatorów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przyznał w maju 2022r. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, na zakup sprzętu medycznego w wysokości 180.000 zł. tj.  defibrylatorów dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Wierzbicy oraz w Chlewiskach. Zakupione w ramach projektu urządzenia o wartości: 179.738,62 zł. zostały 25 października br. przekazane […]

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii […]

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-18723d99-09b3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/4/2023 Procedura Krajowa Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 20 czerwca 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 20 czerwca 2023, godz 11:00 Pozycja w planie […]

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-ec78fc1d-0105-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/3/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 9 czerwca 2023, godz 10:00 Termin otwarcia 9 […]

Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Identyfikator postępowania ocds-148610-7014d6c8-f53c-11ed-9355-06954b8c6cb9 Numer referencyjny postępowania SPZZOZ.DIGiTM 341/2/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Ilość części 2 Czy postępowanie jest prowadzone na platformiee-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Część: 1 Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych […]

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę środków do mycia i dezynfekcji. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1 i 2). Na środki dezynfekcyjne sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć karty charakterystyki. Ofertę należy dostarczyć do […]

Dostawa artykułów biurowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zamierza udzielić zamówienia na dostawę artykułów biurowych. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana dostawą prosimy o przedstawienie swej oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym (załącznik nr 1, 2 i 2a). Ofertę należy dostarczyć do dnia 24.05.2023 roku do godz. 10.00 przesyłając na adres e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl […]

Przewiń na górę
Skip to content