O nas

O nas

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu powstał w wyniku przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zarządzeniem nr 104/97 Wojewody Radomskiego z dnia l września 1997 r.

Podmiotem tworzącym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu jest Powiat Szydłowiecki. Siedzibą jest Miasto Szydłowiec.

Obszarem działania SP ZZOZ w Szydłowcu, stanowiącym jednocześnie obwód zapobiegawczo – leczniczy jest rejon administracyjny Miasta i Gminy Szydłowiec. W zakresie opieki specjalistycznej i doraźnej obszar działania SP ZZOZ zwiększa się o Gminy: Wierzbica,  Orońsko, Mirów, Jastrząb i Chlewiska.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów – nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Nasza Misja

SP ZZOZ w Szydłowcu udziela świadczeń zdrowotnych, którymi w rozumieniu ustawy są: działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Struktura

Siedzibą SP ZZOZ w Szydłowcu jest Miasto Szydłowiec.

W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne

 1. Poradnia lekarza POZ
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 3. Gabinet medycyny szkolnej
 4. Punkt szczepień
 5. Punkt zabiegowy
 1. Poradnia lekarza POZ
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 3. Gabinet medycyny szkolnej
 4. Punkt szczepień
 5. Gabinet zabiegowy
 1. Poradnia lekarza POZ
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 3. Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
 4. Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
 5. Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
 6. Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu
 7. Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu,
 8. Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
 9. Punkt szczepień
 10. Gabinet zabiegowy
 11. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska
 12. Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
 13. Zespół transportu sanitarnego
 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 2. Poradnia Neurologiczna
 3. Poradnia Okulistyczna
 4. Poradnia Onkologiczna
 5. Poradnia Otolaryngologiczna
 6. Poradnia Rehabilitacyjna
 7. Poradnia Dermatologiczna
 8. Poradnia Urologiczna
 9. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 10. Poradnia Reumatologiczna
 11. Poradnia Preluksacyjna
 12. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 13. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
 14. Pracownie inne (EEG, Audiometria)
 15. Poradnia Endokrynologiczna
 16. Poradnia Diabetologiczna
 17. Poradnia Kardiologiczna
 18. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 19. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 20. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 21. Poradnia Medycyny Pracy
 22. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 23. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 24. Pracownia Fizjoterapii w Szydłowcu
 1. Poradnia lekarza POZ
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 3. Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
 4. Punkt szczepień
 5. Gabinet zabiegowy
 1. Podstawowy Zespół Wyjazdowy w Szydłowcu
 2. Podstawowy Zespół Wyjazdowy w Chlewiskach
 3. Podstawowy Zespół Wyjazdowy w Wierzbicy
 4. Czasowy Podstawowy Zespół Wyjazdowy w Orońsku

Nocna Pomoc Lekarska Ambulatoryjna i Wyjazdowa

 1. Zakład / Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
Przewiń na górę
Skip to content