Ta strona korzysta z plików Cookie

ul. Wschodnia 23,  26-500 Szydłowiec

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Zakres usług

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne
Laboratorium analityczne
Laboratorium analityczne
Laboratorium analityczne
Radiologia
Radiologia
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Aktualności

Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU S.A.
2024-07-04
Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU S.A.
Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na zadanie prewencyjne mające na celu ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną polegającą na poprawię bezpieczeństwa pacjenta podczas transp...

Misja

SP ZZOZ w Szydłowcu udziela świadczeń zdrowotnych, którymi w rozumieniu ustawy są: działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób nie naruszający zasad wyboru lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej oraz obowiązku natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
  • Zapobieganie powstawaniu chorób i urazów
  • Szerzenie oświaty zdrowotnej
  • Kształcenie osób posiadających zawody medyczne, w miarę posiadanych możliwości