SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Umowa_pogotowie

Umowa na Pogotowie Ratunkowe podpisana
W dniu 24 czerwca 2011r.  SPZZOZ w Szydłowcu podpisał umowę z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego. Wartość kontraktu jest na dotychczasowym poziomie.
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu została doposażona w nowoczesny system GPS pozwalający monitorować lokalizację poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego. Zakupiono również brakujący sprzęt medyczny wymagany przez Narodowy fundusz Zdrowia.
W celu podniesienia wartości punktowej naszej oferty, zatrudniono w ramach umów cywilno-prawnych dwóch lekarzy będących w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej.  Aktualnie szydłowiecka Stacja Pogotowia Ratunkowego spełnia wszelkie wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno sprzętowe jak i kadrowe.
Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Władz Powiatowych szczególnie Starosty Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego oraz Pani Minister Ewy Kopacz, która przez wiele lat pełniła dyżury w szydłowieckim pogotowiu i doskonale zna specyfikę tego terenu (rozległy rejon operacyjny, brak szpitala), w Planie Organizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim na lata 2011-2014 utrzymano rejon operacyjny w Szydłowcu obejmujący Powiat Szydłowiecki i Gminę Wierzbica oraz pozostawiono całodobowy zespół podstawowy, nastąpiła jedynie zmiana miejsca wyczekiwania z Szydłowca do Chlewisk.
Obecnie nasz rejon operacyjny – tak jak dotychczas – zabezpieczają dwa zespoły podstawowe oraz jeden specjalistyczny, których dysponentem jest SPZZOZ w Szydłowcu.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego