SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Realizacja_projektu

Realizacja projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez SPZZOZ w Szydłowcu”
Dwa lata temu w lipcu 2009r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej”,  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu Powiatu Szydłowieckiego.  Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem końcowym.
Głównym celem projektu było zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przy pomocy specjalistycznych środków transportu medycznego. W ramach projektu zostały zakupione trzy karetki transportowe, które od 2009r. służą naszym pacjentom jako karetki transportu sanitarnego oraz ambulatoryjne. W 2010r. zostały zakupione: karetka specjalistyczna oraz podstawowa na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. W karetkach został zainstalowany najwyższej jakości sprzęt medyczny.
Na sukces projektu złożyło się wiele czynników, z których najważniejsze to osobiste zaangażowanie  osób na co dzień związanych z realizacją projektu, pracowników administracyjnych oraz pracowników  medycznych. Samochody tylko pośrednio wypływają na jakość świadczonych usług medycznych. O jakości decyduje przede wszystkim profesjonalizm i wysoka kultura osobista osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Współautorami naszego sukcesu sąMinister Zdrowia Pani Ewa Kopacz oraz Starosta szydłowiecki Pan Włodzimierz Górlicki, którzy z pełną życzliwościąi przychylnością odnieśli się do naszego wniosku aplikacyjnego.Pani Minister na etapie przygotowywania wniosku udzieliła nam wielu cennych uwag i podpowiedzi a dzięki Panu Staroście, otrzymaliśmy dotację z budżetu Powiatu Szydłowieckiego.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego