SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

Szansa na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w szydłowieckim zoz-ie

            W lutym br. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu gościli Christian Auer i Aleksandra Gawlikowska, przedstawiciele Swiss Centre of International Heath, Swiss Tropical Institute – Instytucji, która sporządza raporty z oceny szczegółowej wniosków o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Podczas kilkugodzinnej wizyty Ch. Auera i A. Gawlikowskiej w Szydłowcu, na ich pytania odpowiadali: Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz autorzy projektu: Dyrektor Andrzej Piotrowski i Asystent ds. Promocji i Marketingu Marta Arak.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu stara się o wsparcie w wysokości ponad 1 mln. zł. dla projektu PN: „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”.
Celem projektu jest podniesienie dostępności i efektywności opieki zdrowotnej. Innowacja projektu polega na tym, że kładzie on nacisk na decentralizację opieki zdrowotnej   i preferuje opiekę pozaszpitalną, która jest bardziej przyjazna dla pacjenta i w wielu przypadkach bardziej ekonomiczna. To pozwala na świadczenie lepszej opieki zdrowotnej, tym którzy jej potrzebują. Nowoczesne technologie medyczne oraz usprawniona wiedza i umiejętności personelu sprawią, że specjaliści będą dużo skuteczniej służyli społeczeństwu, zmniejszając konieczność korzystania z zewnętrznych jednostek medycznych. Pozwoli to także na obniżenie wydatków (pieniądze i czas) rodzinom szukającym specjalistycznej pomocy medycznej.
SPZZOZ w Szydłowcu ma pełne poparcie dla swych działań ze strony władz powiatowych. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, udział własny SPZZOZ w Szydłowcu w kwocie: 44173 euro zapewniony zostanie ze środków Powiatu Szydłowieckiego – jako organu założycielskiego.
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi szydłowiecki zoz, to zapewnienie wysokospecjalistycznego sprzętu do badań laboratoryjnych m.in. analizatora biochemicznego, w zakupie którego partycypować ma – zgodnie ze złożoną deklarację – Powiat Szydłowiecki.
Mamy nadzieję, że doposażenie Laboratorium Analitycznego w wysokowydajny sprzęt, pozwoli zwiększyć ilość wykonywanych badań, a przez to zwiększyć jakość i dostępność usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego