SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

 

Szydłowiecki ZOZ przystosowuje swoje obiekty na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W bieżącym miesiącu zakończony został remont łazienek na II piętrze Przychodni Specjalistycznej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej 23. Wykonane prace, oprócz efektów estetycznych, miały na celu przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych.
Od wielu lat SPZZOZ w Szydłowcu, przystosowuje swoje obiekty do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Jednak, bez dodatkowych zewnętrznych środków finansowych nie udałoby się zrealizować tych zadań. W minionych latach otrzymaliśmy dotacje z instytucji, które statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. PFRON, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że w finansowaniu inwestycji służących osobom niepełnosprawnym, włączają się również prywatne podmioty.
Pragnęlibyśmy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękować Panu Kazimierzowi Zagórskiemu właścicielowi firmy „KOMEKS”, za nieodpłatne przekazanie płytek, dzięki czemu wszystkie łazienki w Przychodni Specjalistycznej, dostosowane są już dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego