SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

W dniu 14 maja 2010r. w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego odbyła się uroczystość przekazania nowej karetki typu „S” (specjalistyczna).
Na zaproszenie Dyrektora SP ZZOZ w Szydłowcu Pana Andrzeja Piotrowskiego przybyli: Ks. Kanonik Adam Radzimirski, Przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego: Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta, Pan Marek Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Adam Wlazło – Członek Zarządu Powiatu.
W swoim krótkim wystąpieniu Pan Andrzej Piotrowski przestawił obecnym informację o działaniach jakie podejmuje SPZZOZ w Szydłowcu mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych realizowanych  w ramach projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego projektu SPZZOZ planował zakupić 5 karetek: trzy transportowe oraz jedną specjalistyczną i jedną wypadkową. Do tej pory szydłowiecki SPZZOZ  posiada już cztery nowe samochody, które służą mieszkańcom Powiatu Szydłowieckiego.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowane przez SPZZOZ w Szydłowcu świadczenia medyczne z zakresu transportu medycznego są na bardzo wysokim poziomie.
Następnie Dyrektor Andrzej Piotrowski podziękował za wsparcie ze strony „przyjaciół naszego zakładu”:
Pani Minister Ewie Kopacz, która szczególnie na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego w 2007r. udzieliła wiele cennych rad i wskazówek na temat możliwości korzystania z pomocy finansowej w ramach Mechanizmów.
Na ręce Starosty Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Pana Marka Sokołowskiego wszystkim członkom Zarządu Powiatu oraz Radnym Powiatu w Szydłowcu, za zaufanie jakim obdarzyli SPZZOZ w Szydłowcu w 2007r. podejmując Uchwałę Intencyjną w sprawie zapewnienia udziału własnego w projekcie. Bez tej deklaracji nie byłoby możliwości aplikowania o środki z MF EOG. Obecnie Powiat Szydłowiecki współfinansuje realizację projektu, jak również zapewnia środki na bieżącą realizację projektu ponieważ dofinansowanie z MF EOG odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
Pani Jadwidze Jaszczyk – Dyrektorowi, Pani Krystynie Drogoń – Koordynatorowi a przede wszystkim Pani Alicji Podsiadła – Opiekunce projektu w Biurze do Spraw Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia, za cenne rady i uwagi, jak również pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów przy realizacji projektu.
Pan Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki zapewnił wszystkich zebranych o pełnym poparciu ze strony organu założycielskiego dla Dyrektora i pracowników SPZZOZ w Szydłowcu w dążeniach do jak najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.
Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie nowo zakupionej karetki przez Ks. Kanonika Adama Radzimirskiego, który wyraził przy tym satysfakcję, że szydłowieckie pogotowie ma tak dobry sprzęt służący ratowaniu życia i zdrowia osób znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Choć pogoda nie dopisała, pragnę wszystkim serdecznie podziękować za udział w tej bardzo ważnej dla nas uroczystości i ufam, że udzielone z rąk Ks. Kanonika Adama Radzimirskiego błogosławieństwo, ustrzeże pracowników pogotowia przed niebezpieczeństwami w pracy codziennej oraz doda im cierpliwości i pokory w bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej służbie drugiemu człowiekowi.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego