SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje dla pacjenta


 Karta Praw Pacjenta

Dotyczy pacjentów: korzystających ze  świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

.. więcej ..

Prawo pacjenta do wyboru lekarza specjalisty

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. O wskazanie specjalisty ubezpieczony może się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego.  
                                                                                                                    

.. więcej ..

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego